حمله دسته‌جمعی بازیکنان پرسپولیس به مدیریت باشگاه؛ پول کرایه نداریم!
کیهان ورزشی-

 بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به رغم پیروزی با ارزش برابر رقیب جدی خود یعنی تراکتور، لب به انتقاد از مدیریت این باشگاه گشوند.

آنها در مقابل خبرنگاران ایستادند از عدم پرداخت مطالبات خود انتقاد کردند.

حتی چند بازیکن مدعی شدندکه پول کرایه تاکسی و اجاره خانه و خرید کفش ندارند.

نکته مهم اینکه آنها مدعی شدند وقتی باشگاه پول ندارد چرا بازیکن خارجی جذب می کند؟