آقای «اسلم دانک» جهان

کیهان ورزشی-

{$sepehr_media_43853_600_500}

پس از پایان نظرسنجی سایت فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) درباره برترین اسلم دانک یک دهه اخیر، دانک زیبای ارسلان کاظمی در دیدار تیم های ایران و یونان ازسری مسابقات انتخابی بین قاره ای المپیک ۲۰۱۶ ریو بر قله جهان ایستاد.در فینال این نظرسنجی ارسلان با کسب 55.8 درصد برابر 44.2 درصد حریف آنگولایی، صاحب عنوان برترین دانک جهان شد.این چالش در 20 روز و با شرکت 32 بازیکن از 32 کشور دنیا برگزار شد. 699188 نفر در نظرسنجی فیبا شرکت کردند.