گل سه امتیازی ترابی برای پرسپولیس

کیهان ورزشی-

پرسپولیس با تک گل مهدی ترابی ماشین سازی را شکست داد.

{$sepehr_media_44462_400_300}