سقوط دو پله‌ای احسان حدادی در رنکینگ جهانی دوومیدانی
کیهان ورزشی- 

رنکینگ فدراسیون جهانی دوومیدانی در ماه پایانی سال ۲۰۲۰ در حالی منتشر شد که احسان حدادی سرشناس ترین دوومیدانی کار ایران در ماده پرتاب دیسک دو پله سقوط داشت و در رده ششم قرار گرفت. همچنین بهنام شیری دیگر پرتابگر دیسک کشورمان با ۱۸ پله صعود رتبه ۵۱ را به خود اختصاص داده است.

حسن تفتیان نماینده دوی ۱۰۰ متر ایران در المپیک توکیو که پیش از این در رده ۴۳ قرار داشت به رتبه ۳۱ صعود کرده است. در این بخش کریستین کولمن، قهرمان جهان که با محرومیت دو ساله روبرو شده، صدرنشین است.

مهدی پیر جهان قهرمان دوی ۴۰۰ متر مانع کشورمان در این رده بندی با ۵ پله صعود در جایگاه ۲۴ ایستاده است.

نکته جالب توجه اینکه نام فرزانه فصیحی رکورد دار دوی سرعت بانوان که سهمیه جهانی داخل سالن را هم کسب کرده در این رده بندی دیده نمی‌شود.