خلیل زاده در تیم منتخب هفته لیگ ستارگان
کیهان ورزشی-

شبکه «الکاس» قطر در برنامه «90 دقیقه» خود به انتخاب تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ ستارگان پرداخت.

شجاع خلیل زاده مدافع ایرانی الریان که هفته اخیر موفق به گلزنی برای تیمش شده بود در تیم منتخب از دید این شبکه قطری قرار گرفت.