سردبیر «کیهان ورزشی» در گفت و گو با برنامه «آفساید» از شبکه رادیویی «جوان»
محمدسعید مدنی : متاسفانه روحیه کمیت گرایی بر ورزش ما حکمفرماست!