یک قاب به یاد دو سفر کرده
کیهان ورزشی-

این تصویر از دهه ۶۰ به مسابقات فوتبال جام باشگاههای تهران و مسابقه دو تیم استقلال و دریانوردان مربوط می شود.
سمت راست زنده یاد ناصر حجازی کاپیتان استقلال و سمت چپ مرحوم مجید درزی کاپیتان دریانوردان قرار دارد.
داور وسط مسابقه محمد ریاحی است و اسماعیل تحسین زاده (سمت چپ ریاحی) کمک داور بازی نیز مشاهده می شود.
روح درگذشتگان این قاب شاد.