ابراهیمی به شرایط بازی رسید
کیهان ورزشی- 

به نقل از الریان، امید ابراهیمی به خاطر محرومیت دو بازی اخیر الوکره را از دست داد.

ابراهیمی به خاطر کارت قرمزی که برابر الشمال گرفت با دو جلسه محرومیت همراه شد. غیبت این بازیکن ایرانی به ویژه در دیدار برابر الریان  که با شکست سنگین الوکره همراه شد احساس شد.

ابراهیمی بعد از پشت سرگذاشتن دو بازی محرومیت می تواند الوکره را در بازی برابر الخور در هفته چهاردهم لیگ ستارگان همراهی کند که این خبر خوبی برای الوکره است.