شکستن رای کمیته انضباطی در مورد بازیکن گابنی 50-50 است
کیهان ورزشی- 

به نقل از فارس، مهدی دادرس در مورد اینکه گفته می‌شود فردا رای نهایی پرونده اریک باگناما بازیکن گابنی گل گهر اعلام خواهد شد، اظهار داشت: فردا جلسه‌ای داریم و اگربه جمع بندی نهایی برسیم ممکن است رای بدهیم. البته پرونده‌های دیگری را هم بررسی می‌کنیم اما بیشتر وقتمان مربوط به پرونده گل گهر است.

عضو کمیته استیناف در مورد اینکه آیا ممکن است رای صادره مغایر با رای کمیته انضباطی باشد، گفت: بله، احتمالش وجود دارد. 50-50 است.

وی در خصوص اینکه برخی معتقدند طولانی شدن اعلام رای نشان می‌دهد کمیته استیناف تحت فشار است تا رای کمیته انضباطی را بشکند، عنوان کرد: کسی جرات ندارد ما را تحت فشار قرار بدهد و زیر بار فشارها نمی‌رویم. ضمن اینکه هیچ کس چنین کاری نکرده، اگر اعلام رای طولانی شده به خاطر این است که پرونده خاص و حساسی داریم که تمامی ابعاد آن باید بررسی شوند.

دادرس در مورد اینکه آیا پس از جلسه با نمایندگان 4 باشگاه، با افراد دیگری هم پیرامون این پرونده صحبت شده، گفت: با برخی افراد تلفنی صحبت شد.

عضو کمیته استیناف در خصوص اینکه آیا دفاعیات جدید گل گهر برای اعضای این کمیته قابل توجه بوده که روی صدور رای تاثیر بگذارد، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم در مورد این جزئیات صحبت کنیم. هر دو گروه حرف‌های خودشان را زدند. ما نیز به خوبی شنیدیم و باید به خوبی آنالیز کنیم.

وی در مورد اینکه رای کمیته استیناف حداکثر چه زمانی مشخص می شود، گفت: هر زمانی که مشخص شود نظرات و دفاعیات طرفین کفایت می‌کند، علیرضا صالحی رئیس کمیته رای را اعلام خواهد کرد.