صعود ۱۷ پله‌ای نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی
کیهان ورزشی- 

 پس از مسابقات تنیس روی میز بین المللی عربستان، رنکینگ فدراسیون جهانی به روز شد و نوشاد عالمیان تنها بازیکن ایرانی بود که صعود کرد. 
عالمیان با ۱۷ پله صعود به رده ۵۱ جهان آمد. 
هدایی تنزل جایگاه داشت و نیما عالمیان بدون تغییر جایگاه ماند. 
در بخش زنان نیز نمایندگان ایران تنزل جایگاه داشتند. 

رنکینگ بازیکنان ایران به شرح زیر است: 
رنکینگ مردان 
۵۱- نوشاد عالمیان ( ۶۸) 
۱۳۷- امیرحسین هدایی (۱۳۱)
۱۷۲- نیما عالمیان ( بدون تغییر جایگاه)
رنکینگ زنان 
۲۶۷- الینا رحیمی (۲۶۵)
۳۴۷- مهشید اشتری (۳۴۶)
۳۹۵- ندا شهسواری (۳۹۳)
۴۶۲- شیما صفایی (۴۶۱)