ساختمان باشگاه شهرخودرو در مشهد تخلیه شد
کیهان ورزشی- 

مالک ساختمان باشگاه شهرخودرو چند وز پیش تهدید کرد در صورت عدم پرداخت اجاره حکم تخلیه آن را خواهد گرفت و در نهایت امروز این حکم را اجرا کرد.

باشگاه شهرخودروی خراسان به دلیل عدم پرداخت به موقع اجازه امروز تخلیه شد و مشخص نیست سرنوشت این باشگاه در ادامه مسابقات لیگ برتر چگونه خواهد بود.

تیم فوتبال شهرخودرو در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.