بازگشت غلامحسین پیروانی به فوتبال کشور
کیهان ورزشی-

مربی سازنده و نام‌آشنا با قبول هدایت یک تیم دسته دومی به عرصه مربیگری فوتبال کشور برگشت.

غلامحسین پیروانی که در سال‌های نه چندان دور، بازیکنان زیادی را از تیم فجر شهیدسپاسی شیراز به فوتبال کشور معرفی کرد، پس از چند سال دوری با قبول سرمربیگری تیم ایمان سبز شیراز به این عرصه بازگشت.