راه‌اندازی صفحه «خاطرات» در کیهان ورزشی
کیهان ورزشی-

مجله کیهان ورزشی قصد راه اندازی صفحه جدیدی به نام «خاطرات» دارد لذا از خوانندگان و مخاطبان کیهان ورزشی (چه مدیر و پیشکسوت و چه ورزشکار و مربی و... و بالاخره چه  خوانندگان گرامی)  تقاضا داریم، خاطرات خواندنی و جالب ورزشی خود  یا خاطراتی که از مجله کیهان ورزشی و با این مجله قدیمی دارند را برای ما ارسال کنند، تا با چاپ آنها، به زودی شاهد شروع به کار صفحه «خاطرات» که حتما جالب و خواندنی خواهد بود در مجله کیهان ورزشی باشیم.

با تشکر از شما، سردبیر مجله